Dobro doŠli.

Ja sam Branislava Pavlović, klinički psiholog i psihoterapeut sa Nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju. U svom psihološkom savetovalištu u centru Beograda, pomažem klijentima da rešavaju i prevazilaze različite životne probleme i krize, kao što su anksioznost, depresivnost, bračne i porodične probleme, konflikte u interpersonalnim odnosima, roditeljstvo i razvojne krize, probleme na poslu. Radim individualnu, partnersku i porodičnu psihoterapiju, primenjujući sistemski porodični pristup.

Ne ograničavaj svoje izazove, izazivaj svoje granice.

Prepreke su one zastrašujuće stvari koje vidimo kada sklonimo pogled sa svog cilja

Psihoterapija

Walk&talk

Psihološko testiranje

Moj pristup

Psihoterapijski rad je moj posao i moja ljubav. Sa vama, kao mojim klijentom trudim se da gradim topao odnos na osnovama međusobnog poverenja i empatije. Ne nudim gotova rešenja za vaše probleme već se trudim da zajedničkim radom i trudom otkrijemo šta je ono što vas onemogućava da koristite svoje kapacitete i korisne načine sa problemima, krizama i izazovima. Verujem da je svako od nas vredan i jedinstven, da je svaki odnos poseban, a svaka porodica ima svoju životnu priču.
U osnovi, moj rad nije fokusiran na dijagnozu, simptom ili problem sam po sebi, već na vas kao kompletnu osobu, kao i na porodične, socijalne ili profesionalne odnose u kojima živite a koji doprinose održavanju ili rešavanju problema.

Moj pristup

Intenzitet i dužina psihoterapijskog rada zavisi od specifičnosti situacije u kojoj se nalazite. Moje osnovno polazište je da vas doživim sada i ovde, u aktuelnim životnim situacijama i odnosima u koje ste se disfunkcionalno upleli, i ne znate kako napred. Ukoliko želite da radimo na modelima koji vas koče dugi niz godina, ili osećate potrebu da menjate određene načine emocionalnog, kognitivnog ili bihejvioralnog nošenja sa svetom tokom odrastanja ili u dugotrajnim važnim relacijama, psihoterapijski rad je duži i obuhvatniji.
Nadam se da ste dobili početne korisne informacije o mom radu. Prvi susret je upoznavanje, razgovor o razlogu dolaska na psihoterapiju, kao i zajednički dogovor o načinu i intenzitetu rada.

Usluge psihološkog testiranja
(Nalaz i mišljenje psihologa)

Provena radne sposobnosti

Kompletno dijagnostičko psihološko testiranje

Tuđa pomoć i nega (MMSE skor)

Konsultacija neuropsihijatra

Invalidska komisija

Konsultacija socijalnog radnika

O meni

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila sam kao psiholog-pripravnik u Zavodu za govornu patologiju i psihofiziološke poremećaje u Beogradu, i položila državni ispit iz kliničke psihologije u Ministarstvu zdravlja. Nakon toga sam petnaest godina radila kao klinički psiholog u Domu zdravlja Vračar u Beogradu, gde sam stekla veliko iskustvo u psihoterapijskom i psihodijagnostičkom radu. Na odeljenju Psihijatrije Doma zdravlja radila sam individualnu, partnersku, porodičnu i grupnu psihoterapiju sa mladima i odraslima. U Razvojnom savetovalištu na odeljenju Pedijatrije Doma zdravlja radila sam savetodavni rad sa decom i roditeljima. U okviru Skole roditeljstva drzača sam predavanja i radionice za trudnice.
Završila sam četvorogodišnju specijalizaciju iz Sistemske porodične psihoterapije, i stekla zvanje Sistemskog porodičnog terapeuta, sa Nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju. Sredinom 2016. godine osnovala sam psihološko savetovalište, koje poseduje dozvolu za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Broj:022-02-00111/2018-19).

Utisci klijenata

Javila sam se Branislavi zbog mobinga na poslu a nisam znala da je to. Prvi rezultat je bio da sam shvatila sta mi se dešava s obzirom da sam se ugojila 30kg i izgubila volju za svakodnevnim aktivnostima. Trebalo je dosta rada, njene posvećenosti i mog „buđenja“ zbog depresije koja je uzela maha…..

Uz sistematski rad došle smo do otkrivanja delova ličnosti koje treba da menjamo a koje me muče i koče kroz život…kad mi je bilo najteže radila je sa mnom preko skajpa i dok je bila na odmoru

Suzana

„Kada sam prvi put čula za Branislavu Pavlović i walk&talk terapiju bila sam radoznala da to probam jer ovakva vrsta psihoterapije uključuje I fizičku aktivnost za koju mnogi tvrde da “nemaju vremena”. Fizička aktivnost naročito u prirodi, doprinosi boljem raspoloženju i motivaciji, a nakon iskustva sa walk&talk terapijom više nikada se ne bih vratila na terapiju u ordinaciji.“

Odlazak kod Branislave mi je promenio život. Kada sam prvi put otišla kod Branislave, bilo je to pre dvadesetak godina dok je radila u DZ ,,Vračar“, bila sam na kraju studija i snage, depresivna, bez volje za studijama i životom uopšte, u glupavoj emotivnoj vezi koja me nije zadovoljavala. Prethodno sam se obraćala različitim psiholozima po preporuci, ni jedan mi ,,nije legao“. Branislava odmah locira problem, gde ste ,,zapeli“, hirurški precizno i fino vam saopšti gde ste se zakočili, i ne podržava vas da ostanete u tom stanju zbog kog ste joj se obratili za pomoć. Promenila mi je život, i Branislava hvala ti do neba!!!!!! Temelji koje si tada postavila su savršeno napravljena osnova za sva moja dalja bavljenja sobom, bez tih temelja nadogradnja bi se urušila

Tokom više od dve godine rada sa Branislavom, uspele smo da razrešimo i otvorimo mnoga pitanja koja su se meni činila kao datost. Razumevanje svojih potreba i jasno komuniranje istih je jedna od najlepših veština kojima me je Branislava naučila. Moj život je postao uzbudljiv nasuprot stresnom i dinamičan nasuprot prenatrpanom. Moj doživljaj ljudi i pojava se lagano i sigurno pomerao do prostora u kom se osećam kao apsolutno i potpuno ja. Za mene terapija je “proces” koji se odvijao neprimetno i pokazao se kada mi je najviše trebao – skoro bez ikakvog napora i truda. Samo što Branislava i ja znamo koliko je zaista napora i truda uloženo.

Una