Zdrave i nezdrave emocije

U toku procesa psihotererapije klijenti često uče o različitim psihološkim pojmovima, tako da ona u biti ima i svoj edukativni karakter. Jedan od glavnih aspekata ljudskog funkcionisanja su i emocije i ljudi se često žale da ih muče preterana tuga, briga, anksioznost,...

opširnije

Mindfulness – život u sadašnjem trenutku

Da li ste primetili da često niste sasvim prisutni kada obavljate svoje svakodnevne aktivnosti i da vas um stalno usmerava na prošle ili zamišljene buduće događaje. U radu sa klijentima čujemo da su skloni potištenosti povodom prošlih neželjenih životnih događaja ili...

opširnije

Razvod

Odluka o razvodu je među najtežim koju partneri mogu doneti, bilo da je zajednička ili je jedan od njih inicirao. Situacija je posebno kompleksna kada je u pitanju porodica sa decom. Odnos supružnika je uglavnom u krizi jedan značajan period vremena pre same odluke o...

opširnije

Asertivnost

Asertivnost je veština koja nam omogućava da izrazimo svoje misli, osećanja, želje na jasan, direktan način a da pritom uvažavamo druge i njihova prava. Dakle, kada se ponašamo na asertivan način mi izražavamo stav samopoštovanja ali i poštovanja drugih sa kojima smo...

opširnije

Bes

Bes je negativna emocija koja se javlja kao odgovor na određenu pretnju. Kod besnih reakcija osoba ispoljava različite telesne senzacije i agresivno ponašanje, kako na motoričkom tako i na verbalnom nivou (lupanje vratima, vikanje, vređanje, optuživanje). Emocija je...

opširnije

Anksioznost

Termin anksioznost se često koristi ali se mnogi klijenti pitaju šta on zapravo predstavlja. Osećanje anksioznosti se razlikuje od osećanja straha. Kod straha osoba se nalazi pred nekom konkretnom pretnjom i reaguje na tu pretnju na određeni način, ili beži ili se...

opširnije

Prokrastinacija

Prokrastinacija ili odlaganje mnoge ljude sprečava u izvršavanju planiranih ili željenih aktivnosti i zadataka. Kada aktivnost odlažemo, iako znamo da je to za nas štetno, i ako je to problem sa kojim se često susrećemo bilo bi korisno da shvatimo zašto se to dešava i...

opširnije