Branislava Pavlović

Klinički psiholog i psihoterapeut

 

Ja sam Una Vitasović, master psiholog i sertifikovani porodični psihoterapeut.

Osnovne i master studije psihologije završila sam na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu gde sam se i opredelila za porodičnu psihologiju. Nakon studija, četvorogodišnju edukaciju za porodičnog sistemskog psihoterapeuta završila sam u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta u Beogradu. Specijalizujem se za emotivno fokusiranu terapiju parova.

Poslednjih 7 godina radim sa porodicama, parovima i decom koji prolaze kroz različite zdravstvene i razvojne krize kako u državnom sektoru, tako i u privatnoj praksi.

Radila sam sa porodicama dece koja se leče od malignih i drugih retkih bolesti u ustanovama najvišeg nivoa zdravstvene zaštite – u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj kao psiholog-pripravnik i u Udruženju Zvončica pri Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić” kao psiholog.

U Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije radila sam kao koordinator za obrazovanje radeći na unapređenju nivoa adaptacije dece u postojeći obrazovni sistem.

Trenutno radim samo u privatnoj praksi sa pojedincima, parovima i porodicama koristeći se sistemskim porodičnim pristupom i emocionalno fokusiranom terapijom (EFT).

Radim uživo i onlajn, na srpskom i engleskom jeziku.

+381 64 130 1590

una.vitasovic@gmail.com

Individualna seansa – 3000

Partnerska / porodična – 4000

Jovana Masal, psiholog i psihoterapeut pod supervizijom, na četvrtoj godini REBT terapijskog pristupa pri pridruženom trening centru Instituta Albert Ellis. Nakon završenih studija psihologije obavila sam pripravnički staž u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju i položila državni ispit pri Ministarstvu zdravlja. Od tada sam sa sarađivala sa više logopedskih ordinacija, obavljajući konsultativne usluge, testiranje dece i savetovanje roditelja. Sledeće radno angožavanje je u Domu zdravlja Vračar gde sam se bavila savetodavnim, psihoterapijskim i psihodijagnostičkim radom i rad sa decom u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja Vračar.

U psihoterapijskom radu osnovno polazište je uspostavljanje saradničkog odnosa. Klijent zauzima aktivnu ulogu dok zajedničkim trudom radimo na rešavanju emocionalnih problema i ostvarenju ciljeva. Željeni ishod terapije nije samo prevazilaženje aktuelnih teškoća, već i osposobljavanje klijenta da samostalno rešava buduće probleme.

060 7049 028

jovana748@gmail.com

Individualna psihoterapija  3500 dinara

KONTAKT