Bes je negativna emocija koja se javlja kao odgovor na određenu pretnju. Kod besnih reakcija osoba ispoljava različite telesne senzacije i agresivno ponašanje, kako na motoričkom tako i na verbalnom nivou (lupanje vratima, vikanje, vređanje, optuživanje). Emocija je koja može biti veoma intenzivna a za neke ljude bes je karakterističan način reagovanja na frustraciju i prerasta u emocionalni problem. Uključuje agresivno ponašanje koje može biti direktno i otvoreno ili indirektno kao što je klevetanje, širenje tračeva o drugoj osobi itd. Osoba koja je besna, na kognitivnom nivou zaključuje da doživljava nepravdu od strane drugih, nefer tretman i da se tako nešto ne sme dešavati, te svoje reagovanje smatra opravdanim. Bes može biti usmeren i prema sebi ukoliko je procena da smo sami krivi za ugrožavanje sopstvene dobrobiti. Često doživljavanje emocije besa štetno je po zdravlje, kako fizičko (povišen nivo kortizola, šećera u krvi, kardiovaskularne smetnje) tako i mentalno a posebno negativno se odražava na odnose koje imamo sa drugima (prijateljske, bračne, poslovne). Bes može dovoditi i do kratkotrajnih pozitivnih posledica kao što je doživljaj moći i dominacije i ostvarivanje određenih ciljeva i tako uticati da se kod osobe ipak održava kao stil reagovanja. Sklonost besnom reagovanju, naravno, zavisi i od ličnih predispozicija i iskustava kao i uticaja sredine a često prekriva i druge emocije koje se doživljavaju kao manje poželjne. Načini za prevladavanje besa koji nisu korisni su ignorisanje i potiskivanje besa, pasivna agresivnost i loša komunikacija. Za osobu je korisno da nauči da prepoznaje prve znake besa kako bi eventualno izbegla reakciju (odlaganje reakcije, napuštanje situacije, distrakcija) a vremenom je poželjno analizirati ove situacije na planu okidača, misli, osećanja i ponašanja kako bi otkrila uzroke besnih reakcija i radila na korigovanju svog doživljaja sebe, drugih ljudi i sveta i time usvajala konstruktivnije obrasce mišljenja i ponašanja koji vode trajnijim promenama. Takođe, veoma korisnim su se pokazale i tehnike opuštanja, meditacija, joga, praktikovanje kreativnih i fizičkih aktivnosti kao i razvoj socijalnih veština i asertivnosti.

Jovana Pešić
master psiholog i REBT psihoterapeut

Foto: Lukas/pixabay.com