Odluka o razvodu je među najtežim koju partneri mogu doneti, bilo da je zajednička ili je jedan od njih inicirao. Situacija je posebno kompleksna kada je u pitanju porodica sa decom. Odnos supružnika je uglavnom u krizi jedan značajan period vremena pre same odluke o razdvajanju. Veoma je važno, u tom izrazito stresnom trenutku koristiti podršku, kako okoline i bliskih ljudi, tako i stručnu podršku psihologa, psihoterapeuta ili drugih profesionalaca koji se ovom temom bave. Treba imati u vidu da osim emocionalnog aspekta partnerskog raskida, buduće roditeljske saradnje, praktičnih pitanja organizacije života u novim okolnostima, razvod obuhvata i formalno pravni aspekt koji se odnosi na sudski postupak i pitanje starateljstva nad decom. Roditelji mogu postići sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, kada zajednički i dogovorom nastavljaju da odgajaju dete/decu ili mogu sporazumno ili tužbenim zahtevom predložiti da starateljstvo pripadne jednom od njih dok se onda sudskom presudom određuju svi značajni aspekti vezano za kontakt dece sa drugim roditeljem i alimentaciju. Kada je reč o starateljstvu nad decom sud uvek angažuje nadležni Centar za socijalni rad da dostavi svoj stručni nalaz i mišljenje te je to još jedna institucija sa kojom roditelji ostvaruju saradnju.

Ukoliko razmišljate o razvodu, u procesu ste odlučivanja ili ste odluku već doneli a potrebna Vam je stručna pomoć i podrška vezano za ovaj važan i zahtevan period u životu, u našem savetovalištu možete zakazati seanse na kojima ćete dobiti stručno vođenje i podršku kroz ceo proces.

• Individualna seansa traje 50 minuta a cena je 6 000 dinara
• Seansa sa parom u postupku razvoda traje 75 minuta a cena je 8 000 dinara

Jovana Pešić
Foto: marcinturosz /pixabay.com