Termin anksioznost se često koristi ali se mnogi klijenti pitaju šta on zapravo predstavlja. Osećanje anksioznosti se razlikuje od osećanja straha. Kod straha osoba se nalazi pred nekom konkretnom pretnjom i reaguje na tu pretnju na određeni način, ili beži ili se bori a može i da se blokira ili “zamrzne”. S druge strane kod anksioznosti je u pitanju zamišljena pretnja ili nešto što osoba predviđa da bi se moglo desiti a za nju je loše ili nepovoljno. Tako možemo biti anksiozni u različitim životnim situacijama ili okolnostima i to je osećanje koje je svojstveno ljudima kao vrsti. Međutim, neki ljudi su joj skloniji u zavisnosti od genetskih predispozicija i životne istorije a kod nekih može da pređe u poremećaj koji je onda poželjno i lečiti. Anksioznost može biti generalizovana i odnositi se na široki spektar situacija a može biti vezana za socijalne situacije ili biti u vidu fobija ili paničnih napada. Pored psiholoških simptoma kao što su napetost, preterana briga, loša koncentracija često uključuje i izražene telesne simptome – lupanje srca, preznojavanje, pritisak u glavi i grudima, što ljudima može biti posebno neprijatno. Može se desiti i da dominantan problem kod osobe postane anksioznost povodom anksioznosti i uverenje da ne može podneti anksioznost te se zbog toga problem usložnjava, kao npr. kod paničnog napada koji se nekada definiše kao strah od straha. Osoba svoje simptome tumači kao opasne ili čak i fatalne te se time oni pojačavaju i tako ulazi u krug paničnog napada. Psihoterapija je jedan od najefikasnijih načina rešavanja problema sa anksioznošću a nekada, kada je osoba veoma uznemirena, tretman se može uspešno kombinovati sa medikamentoznom terapijom. U rebt psihoterapiji detektujemo klijentova iracionalna uverenja koja ga uvode u anksioznost i određena izbegavajuća ponašanja te postepeno, uz učenje novih načina sagledavanja stvarnosti i njihove primene u realnim životnim situacijama, on usvaja drugačiju životnu filozofiju koja mu omogućava da živi slobodnije i bolje toleriše neizvesnost koja je neodvojivi deo naše stvarnosti i života.

Jovana Pešić
master psiholog i REBT psihoterapeut

Foto: Kleiton Santos/pixabay.com