Branislava Pavlović

Klinički psiholog i psihoterapeut
 
Jovana Masal, psiholog i psihoterapeut pod supervizijom, na četvrtoj godini REBT terapijskog pristupa pri pridruženom trening centru Instituta Albert Ellis. Nakon završenih studija psihologije obavila sam pripravnički staž u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju i položila državni ispit pri Ministarstvu zdravlja. Od tada sam sa sarađivala sa više logopedskih ordinacija, obavljajući konsultativne usluge, testiranje dece i savetovanje roditelja. Sledeće radno angožavanje je u Domu zdravlja Vračar gde sam se bavila savetodavnim, psihoterapijskim i psihodijagnostičkim radom i rad sa decom u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja Vračar.

U psihoterapijskom radu osnovno polazište je uspostavljanje saradničkog odnosa. Klijent zauzima aktivnu ulogu dok zajedničkim trudom radimo na rešavanju emocionalnih problema i ostvarenju ciljeva. Željeni ishod terapije nije samo prevazilaženje aktuelnih teškoća, već i osposobljavanje klijenta da samostalno rešava buduće probleme.

060 7049 028

jovana748@gmail.com

Individualna psihoterapija  3500 dinara

Ja sam Bojan Vuković sistemski porodični terapeut i trener, sa Nacionalnim i Evropskim sertifikatom za psihoterapiju. Specijalizovan sam za Emocionalno fokusiranu terapiju parova, gde sam i supervizor.

Dugogodišnje iskustvo sam stekao u državnom i nevladinom sektoru. Poslednjih godina radim u privatnoj praksi sa odraslima, porodicama sa adolescentima, a najviše sa parovima.

Radim u savetovalistu I online, na srpskom i engleskom jeziku.

Bojan Vuković
+381603534772

Bračna terapija 7000 din

KONTAKT