Branislava Pavlović

Individualna psihoterapija

7000 dinara

Bračna/partnerska psihoterapija

9000 dinara

Walk&talk terapija

8000 dinara

Usluge psihološkog testiranja

(Nalaz i mišljenje psihologa)

Provena radne sposobnosti

4000 dinara

Tuđa pomoć i nega (MMSE skor)

4000 dinara

Invalidska komisija

8000 dinara

Kompletno dijagnostičko psihološko testiranje

8000 dinara

Konsultacija neuropsihijatra

Konsultacija socijalnog radnika

-Individualna psihoterapija traje 50 minuta, a partnerska i porodična 75 minuta.

Jovana Pešić

Individualna psihoterapija

6000 dinara

Bračna/partnerska psihoterapija

8000 dinara

Savetodavni rad sa adolescentima

6000 dinara

Moj pristup

Psihoterapijski rad je moj posao i moja ljubav. Sa vama, kao mojim klijentom trudim se da gradim topao odnos na osnovama međusobnog poverenja i empatije. Ne nudim gotova rešenja za vaše probleme već se trudim da zajedničkim radom i trudom otkrijemo šta je ono što vas onemogućava da koristite svoje kapacitete i korisne načine sa problemima, krizama i izazovima. Verujem da je svako od nas vredan i jedinstven, da je svaki odnos poseban, a svaka porodica ima svoju životnu priču.
U osnovi, moj rad nije fokusiran na dijagnozu, simptom ili problem sam po sebi, već na vas kao kompletnu osobu, kao i na porodične, socijalne ili profesionalne odnose u kojima živite a koji doprinose održavanju ili rešavanju problema.
Intenzitet i dužina psihoterapijskog rada zavisi od specifičnosti situacije u kojoj se nalazite. Moje osnovno polazište je da vas doživim sada i ovde, u aktuelnim životnim situacijama i odnosima u koje ste se disfunkcionalno upleli, i ne znate kako napred. Ukoliko želite da radimo na modelima koji vas koče dugi niz godina, ili osećate potrebu da menjate određene načine emocionalnog, kognitivnog ili bihejvioralnog nošenja sa svetom tokom odrastanja ili u dugotrajnim važnim relacijama, psihoterapijski rad je duži i obuhvatniji.
Nadam se da ste dobili početne korisne informacije o mom radu. Prvi susret je upoznavanje, razgovor o razlogu dolaska na psihoterapiju, kao i zajednički dogovor o načinu i intenzitetu rada.

Imate pitanje?