Asertivnost je veština koja nam omogućava da izrazimo svoje misli, osećanja, želje na jasan, direktan način a da pritom uvažavamo druge i njihova prava. Dakle, kada se ponašamo na asertivan način mi izražavamo stav samopoštovanja ali i poštovanja drugih sa kojima smo u komunikaciji i odnosu. Ona je za ljude veoma značajna jer pomaže da sačuvaju svoje granice i promovišu i zaštite sebe u različitim kontekstima – od porodičnog, preko partnerskog, prijateljskog do poslovnog. Za razliku od asertivnog stila komunikacije postoje i pasivni, pasivno-agresivni i agresivni stil koji se odlikuju time da osoba ili podređuje sebe drugima ili nad drugima dominira, bez uzimanja u obzir njihovih prava i potreba. Neka od asertivnih prava koja ljudi često sami sebi ukidaju su – pravo da kažem ne, pravo na sopstveni izbor, na izražavanje svojih misli i emocija, pravo da se predomislim, da nešto ne znam, da pogrešim itd. Kada sebi ukidamo ova prava naše samopoštovanje biva sniženo. Usvajanjem novog stila komunikacije, koji se bazira na asertivnosti, ljudi se bolje osećaju u svojoj koži, autentičniji su a istovremeno i drugi počinju više da ih poštuju i uvažavaju njihove potrebe te vremenom uspešnije ostvaruju svoje ciljeve i namere. Postoje brojni vidovi asertivne komunikacije, u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo, osobe sa kojom smo u komunikaciji, naše ličnosti i onoga što želimo da postignemo. To je veština koja se uči i može vežbanjem da se unapređuje kao i sve druge veštine. Kada asertivnost postane deo našeg uobičajenog stila odnošenja sa drugima, shvatamo na koliko nivoa je za nas korisna i oplemenjujuća.

Ukoliko želite da se upoznate sa ovom značajnom veštinom, analizirate svoj aktuelni stil komunikacije sa drugima, detektujete u kojim situacijama i odnosima imate problem da izrazite sebe i da se za sebe zauzmete i naučite kako da asertivno komunicirate u različitim situacijama, pozivamo Vas da se prijavite na individualni ili grupni trening asertivnosti u našem savetovalištu.

• Individualni trening obuhvata – 4 susreta od po 90 minuta (6 sati), cena je 24 000 dinara

• Grupni trening sa 3 do 5 osoba obuhvata – 3 susreta od po 2 sata (6 sati), cena je 18 000 dinara po osobi

Dobrodošli! Očekujemo vaše prijave!

Jovana Pešić

Foto: Tung Lam/pixabay.com